หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรล สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน (เชิงรุก) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน (เชิงรุก) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060