หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 (15 มิ.ย. 2566)    อ่าน 127  ตอบ 1  
ขอสอบถาม เงินผู้สูงอายุ เข้าวันไหน (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 110  ตอบ 1  
การสมัครสมาชิกในการทิ้งขยะ (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 119  ตอบ 1  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 108  ตอบ 0  
การชำระที่ดินสาธารณะประโยขน์ หมู่ 1 , 5 , 6 (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 208  ตอบ 0  
   
 
   
 


ทต.หาดเสี้ยว ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ปีการศึกษา 2 [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.หาดเสี้ยว ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ปีการศึกษา 2 [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.หาดเสี้ยว ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ปีการศึกษา 2 [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารที [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารที่แน [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ปากแคว ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ปากแคว ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบฝาปิด สีน้ำเงิน ชนิดมีล้อ ปริมาตรความจุ ๒๔๐ ลิตร จำนวน [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ปากแคว จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๕-๐๐๒๕ จำนวน ๙ รายการ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ปากแคว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนางปั้นหยี แจ้งเหตุ ถึง ปากซอ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาชุดการแสดง TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นครเดิฐ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๓-๐๐ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เมืองเก่า ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งเสลี่ยม ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพา [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7970 สท [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5542 สท โดยการซ่อมแซมช่วงล [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเดอร์ cannon G2000 จำนวน 1 เครื่อง สำ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กลางดง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กลางดง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกลบดินซ่อมแซมคันคลอง หมู่ ๓ ตำบลป่ากุมเกาะ โดย [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านซ่าน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
 
สท0023.2/ว2293 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2295 ประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจฯ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2294 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม วัฒนธรรมวินิต ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2291 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว2289 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว2290 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2288 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท 0023.3/ว 2287 เชิญ อปท. (ตามบัญชี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระดับจังหวัด  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2285 ประชาสัมพันธ์ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว2283 การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว2284 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และป้องกันการเกิดจุดความนร้อน ตามแนวเส้นทางบินเสด็จพระราชดำเนินศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว2282 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว2281 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.6/2277 (อ.สวรรคโลก) ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ในเขตพื้นที่ อ.สวรรคโลก  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
สท 0023.3/ว 4526 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.2/2269 เปลี่ยนแปลงสังกัดสถานศึกษาของคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอรับการประเมินเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว4513 เปลี่ยนแปลงสังกัดสถานศึกษาของคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอรับการประเมินเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว2276 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 137 กลับต้นสังกัด  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว4534 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4569 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 
อบต.สารจิตร ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมา [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สารจิตร ประชุมสภาประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เมืองเก่า พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไม้ขอน รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี เปิดให้บริการด้านทะเบียนและทำบัตรประชาชน [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สารจิตร โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านลำโชค [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระดิ่ง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจเช็คตามระยะเวลาสำหรับรถยนต์นั่งส่วน [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.กงไกรลาศ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านสวน กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับผึ้ง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหลุม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหม [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองมะพลับ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศ,และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลา [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 216 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 107 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 106 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง( [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 92 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 145 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 219 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 250 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 260 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 185 
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอง [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 138 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 170 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๘๐๐ โดส,ใบรับรองการฉีดวัคซ [ 21 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 79 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปล่องไฟเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ยาว ๖๑๐ เ [ 21 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 64 
   
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดหรือผสม หรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง ขนาดพานพุ่มเส้ [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายถาวรตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายถาวรตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายถาวรตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน และปร [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖ [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘ ๖๓ ๐๐๓๓ เ [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘ - ๖๕ - ๐๐๔๑ ของกองค [ 1 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนประถมในตำบลหนองอ้อ จำนวน ๕ โรงเรียน ต [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระเงินนอกสถานที่ภาษีที่ดินและสิ่ [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระเงินนอกสถานที่ภาษีที่ดินและสิ่ [ 30 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมประตูสำนักงานห้องสำนักปลัด และ ห้องประชุม เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและซ [ 30 ต.ค. 2566 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 
กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060