หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การชำระภาษีที่ดิน (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 139  ตอบ 3  
ขอสอบถามการจัดเก็บขยะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 116  ตอบ 1  
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 122  ตอบ 1  
   
 
   
 


ทต.ป่ากุมเกาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.เมืองบางยม ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านหลุม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง ซื้อจัดซื้อตรายาง (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.กลางดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๔๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐ [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้อบัลลาสต์ ๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึงเติมเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องแฟ็กซ์) ของสำนักปลัดเทศบ [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.ในเมือง จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำไปเทพื้นบริเวณรอบๆศูนย์บริการสาธารณสุข ( [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อไว้ใช้ในธุรการ และงานเขียนแบบกองช่าง โดยว [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๑๒ สุโขทัย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๓ ราย [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดย [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองจิก จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 303 สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001- [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.คลองมะพลับ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม จ้างตรวจเช็คตามระยะเวลากิโลเมตรรถยนต์ราชการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันและอะไหล่ที่หมดอาย [ 14 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
สท0023.3/ว230 การแต่งตั้งคณะกรรมการ จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว102 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเด็กที่มีอายุ ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว229 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว140 ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการขอรับชุดตรวจ Antigen self- Test Kits (ATK)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว112 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับกุลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว127 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว141 ขออนุมัติการตั้งกลุ่ม/กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว139 สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว138 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว137 กำหนดการตรวจราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว89 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [ แนบ1 ]  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว679 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/678 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว111 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.4/ว93 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประ  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว110 เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ผ่านระบบ INFO  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว108 สำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.1/ว 191 มอบหมายภารกิจการจัดงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว107 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
 
ทต.กลางดง รตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลกลางดง [ 30 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.กลางดง โครงการอบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอิ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สารจิตร ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สารจิตร ประกาศคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กิจกรรมเก็บแบบสำรวจ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ ผู้ด้อยโอกาส [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรกลาง นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยนายทองใบ อ่ำยิ้ม รองนายกองค์กา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดงานกิจกรรมวัน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีนคร ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาส 1/2565 (ต. [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก แจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สารจิตร ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอ [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 105 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 111 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 107 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 97 
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
   
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ปร [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สม [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สม [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ สม [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรล สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสั [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ปร [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ครั้งแรก ในวัน [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวั [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวั [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเตาเผาขยะ เนื่องจากชำรุดจากการใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อเป็นกา [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ปร [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน ใช้พานสีทอง เพื่อเข้าร่วมกิจ [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดกิจกรรมโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ ปร [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสถานที่ประกาศคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริห [ 22 พ.ย. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060