หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การชำระภาษีที่ดิน (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 3  
ขอสอบถามการจัดเก็บขยะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 1  
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 70  ตอบ 1  
   
 
   
 


อบต.ไกรใน ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๕ อัน (กองคลัง) โดยวิธี [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๗ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าฉนวน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าฉนวน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองแห้ง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไ [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 80-7831 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นสายปรักมะม่วง หม [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองไผ่ทิว สายบ้านนายว [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายรถ บ้านหนองกระจอบ ห [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายยอง หมู่ที่ 3 ข [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตูม 1 (บ้านลุงยัน [ 16 ก.ย. 2564 ]ทต.คลองยาง ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.วังทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๓.๐๐ เมตร [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.วังทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร [ 16 ก.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว จ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว [ 16 ก.ย. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ย. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2043  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2010 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.4/ว2018  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ กสธ. มท 0819.2/ว2017  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2021  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว8023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 สน.บถ.  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กต. มท 0818.3/ว2019  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2020 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2014  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม [วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก] ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1995  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2006  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2001 [บัญชีสรุป-อปท.] [บัญชีรายชื่อ รายใหม่]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
 
สท0023.3/1516 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว3976 ปรึกษาหารือแนวทางการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่ม 2 ประจำจังหวัดสุโขทัย (โซนเหนือ)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว1515 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/8388 (เฉพาะ อ.ศรีนคร) การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เหลือจ่าย) ครั้งที่ 2  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/8315 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว4020 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน) และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/8264 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/3996 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว4006 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ แนบ1 ]  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว 1509 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ตามแบบรายงาน มฝ.2 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พื้นที่กลุ่ม 2 (โซนเหนือ)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว3981 การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว3979 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว1491 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว1508 ประชุม Zoom วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.4/ว3963 แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว3973 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียรมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว3974 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ แนบ1 ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว3975 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว3964 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
 
ทต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid - 19 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานหอย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลานหอย ลงพื้นที่ออกสำรวจน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน มหาร [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรนอก การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.กงไกรลาศ ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ต [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไกรกลาง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 ก [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย ออกสำรวจบริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ที่ได้รับผลกระทบที [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย กองช่าง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ เนื่องจากล้มทับสายไฟ บริเวณไหล่ทางหมู่ 3 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย งานป้องกันฯเข้าตรวจสอบระดับน้ำพื้นที่น้ำล้นตลิ่งจุดต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลา [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอ [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 75 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 79 
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับ-ส่งผู้ป่วยในสถานการณ์การร [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะและใช้ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับ-ส่งผู้ป่วย [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกองสาธารณสุของ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกอ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำ [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยว [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำ [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในกองสาธารณสุของค์การบร [ 6 ก.ย. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-269-2015