หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การชำระภาษีที่ดิน (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 70  ตอบ 3  
ขอสอบถามการจัดเก็บขยะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 64  ตอบ 1  
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 1  
   
 
   
 


ทม.ศรีสัชนาลัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนาค ซอย 5 บ้านวังนาค หมู่ที่ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยันยง (ช่วงที่ 2) หมู่ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุยสมอ ซอย 5 หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนาค ซอย 2 (ตาอาง) หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าเยาว์ หมู่ที่ 3 [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทะขาว บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองยาง วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการเฝ้าระวังป้อง [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองยาง จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร (ชนิดผ้า) จำนวน 356 ชิ้ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บน 8244 สุโขทัย โดย [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านหลุม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดรอบป่าชุมชน 2 (วัดเด่นดีหมี) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายธงชัย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งเสลี่ยม จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายชม บุญจูบุตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ปากพระ ปรับปรุงถนนลูกรังสายคันแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านสวน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก จัดชื้ออาหารเสริม (นม ) นม ยู.เอช.ที ประจำเดือน สิงหาคม,กันยายนและช่วงปิดเทอม ขอ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งยางเมือง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
 
สท0023.3/ว3175 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว3174 ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1197 แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1198 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1192 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1193 แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3156 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3165 ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว1188 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว3159 ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.4/ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว3136 ประกาศ กทจ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว3147 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว3137 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... [ แนบ1 ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว1179 แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว3138 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.2/ว3003 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ (Meet the Expert) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว1180 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว6485 ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว1172 ขอส่งข้อมูลและขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
 
ทม.สวรรคโลก ประกาศสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมัยสามัญ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก เชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีคีรีมาศ ปลัดอบต.ศรีคีรีมาศ มอบน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับผู้กักกัน และเจ้าหน้าที่เวรยามป [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ การทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ด้านกา [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศรับผู้ป่วยติดเชื้อจากวัดบ้านใหม่เจริญผล [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศร่วมสร้างที่กั้นห้องสถานที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงตำบลศรีคีรีมาศ ตามแนวทา [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประชุมเกี่ยวกับผู้กักกันตำบลศรีคีรีมาศ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สารจิตร ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแก่ผู้กักตัวในพื้นที่ย่านยาว [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทจ้างตามภาร [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงเดือย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอ [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 64 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 68 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 62 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 58 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 70 
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนล [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
   
 
   
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 16 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๔ [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบ [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบ [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบ [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงเตาเผาขยะ ที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน และมีอายุการใช [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซม ปะผุ ทำสี ถังน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๔๔๔๐ สท [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยคว [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ปร [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ให้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะน้อย จำนวน ๑๐ [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอ้อบำเพ็ญ จำนวน ๑๓ คน [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์แท่นยืนพูด เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๔-๐๐๐๑ และเลขที [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๔ สท. เนื่องจากคอยล์เย็นแอร์รถยน [ 21 มิ.ย. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-269-2015