หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตำบลหนองอ้อ
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
นายนนธ์ มานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอทิ้งขยะมูลฝอย ต้องทำอย่างไร (16 ก.พ. 2567)    อ่าน 63  ตอบ 0  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 (15 มิ.ย. 2566)    อ่าน 279  ตอบ 1  
ขอสอบถาม เงินผู้สูงอายุ เข้าวันไหน (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 174  ตอบ 1  
การสมัครสมาชิกในการทิ้งขยะ (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 174  ตอบ 1  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 170  ตอบ 0  
   
 
   
 


ทต.กงไกรลาศ ซื้อป้ายตลาดริมยม ๒๔๓๗ (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลั [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.กงไกรลาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนนรานุกูลกิจและขยายสะพานทางหลวงหมายเลข ๑๐๕๕ ต [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เมืองบางขลัง ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 ซม.ติดแถบสะท้อนแสง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เมืองบางขลัง ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้ง [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เมืองบางขลัง ซื้อธงสี่เหลี่ยมสีแดง ขนาด 60x90 ซม. เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์อำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เมืองบางขลัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบป [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.เมืองบางขลัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนช่ว [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) สายบ้านนางลิษา สีขาว ถึงบ้านนายมานพ จันโท หมู่ที่ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) สายบ้านนางละออง แก้วแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรนอก อำเภ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลูกชิ้น ถิ่นที่ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๖ ตำบลไก [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุโขทัยธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกวาดและดูดฝุ่น ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุโขทัยธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุโขทัยธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุโขทัยธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกวาดและดูดฝุ่น ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.สุโขทัยธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.ลานหอย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองกลับ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับกองสาธารณสุขและส [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองกลับ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ สำ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.สารจิตร จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9544 [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.สารจิตร จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9544 [ 17 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1523  [ 9 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1525 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 9 เม.ย. 2567 ]
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1504  [ 9 เม.ย. 2567 ]
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
 
สท0023.5/ว666 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว678 การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท 0023.3/ว1399 การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.3/676 (อบต.ยางซ้าย) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่างภาพในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว665 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่2  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.3/677 (อบต.ตาลเตี้ย) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่างภาพในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.3/ว1398 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.3/ว669 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.6/ว1397 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1333 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1332 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1385 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1384 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1382 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว1381 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว661 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 ฯ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว660 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 ฯ  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/ว664 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/663 (อ.ศรีสัชนาลัย) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ค  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
สท0023.5/662 (อ.คีรีมาศ)การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 
อบต.เมืองเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็น [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.เมืองเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็น [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ไกรนอก เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับไฟไหม้ป่าบริเวณริมถนนทางหลวงชนบทหมายเล [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
ทต.ในเมือง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.นาทุ่ง โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (การสานสัมพันธ์ในครอบครัว) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมาชิกสภาองค์การบริ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหลุม แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don't) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.นาทุ่ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสิ่งประดิษฐ์ให้แก่ประชาชน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ป่ากุมเกาะ รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.นครเดิฐ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - เดือนมี [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ย่านยาว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นางจิดาภา เต็งแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว นายทอง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 112 
ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศ,และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลา [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 110 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 119 
ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 152 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 312 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 178 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แ [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 157 
ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง( [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 155 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 235 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 294 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 279 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ,และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 341 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 244 
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอง [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 174 
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้า [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้า [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้า [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 7 
   
 
   
 


จ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ บริเวณห้อ [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบร [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริ [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โ [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง พร้อมสกรีนชื่อ (อบต.หนอ [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ บริเวณห้อ [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น เตาเผาขยะ จำนวน ๑ เตา เพื่อจัดชื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อใช้ [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง พร้อมสกรีนชื่อ (อบต.หนอ [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะและใช้ [ 1 เม.ย. 2567 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 
กลุ่ม OTOP การผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060