หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2565  
 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14  พฤศจิกายน  2564 ถึง 31 พฤศจิกายน  2565  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้
1. ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่ง
    มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
4. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5. หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
    หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการที่แจ้งขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ทราบถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเช่นเดิม โดย ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14  พฤศจิกายน  2564 ถึง 31 พฤศจิกายน  2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 15.03 น. โดย คุณ แสงเทียน ประสมวงค์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060