หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกิตติศักดิ์ ชัยช่างชิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055672046 ต่อ 18
นายศรวัสย์ พุทธปฏิโมกข์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055672046 ต่อ 18
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกทองพูล เขียนดี
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
โทร : 055672046 ต่อ 12


นางสาวิตรี เขตบรรพต
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055672046 ต่อ 14


นายสมควร นรากรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055672046 ต่อ 16


นางนภรณ์ โขนงนุช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทร : 055672046 ต่อ 17


นายอภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 055672046 ต่อ 17


นางศุพิชชา วิลัยแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 055672046 ต่อ 18
 
 
 
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060