หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกิตติศักดิ์ ชัยช่างชิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศรวัสย์ พุทธปฏิโมกข์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกทองพูล เขียนดี
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ


นางสาวิตรี เขตบรรพต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมควร นรากรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนภรณ์ เนียมกำเนิด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม


นายอภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 
 
 
 


 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060