หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
บุคลากร
 
นายกิตติศักดิ์ ชัยช่างชิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055672046 ต่อ 18
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นางนภรณ์ เนียมกำเนิด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 055672046 ต่อ 17


นางจันทร์จิรา จิตต์มั่น
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 055672046 ต่อ 17


นายอาคม พาลีคราม
พนักงานขับรถขยะ


นางสาวจรรยา ตุ่นทอง
พนักงานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ


นายวิสุทธิ์ สวัสดี
พนักงานจ้างเหมา
คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย


นายสมชาย พิมพา
พนักงานจ้างเหมา
คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย


นายพงษ์ศักดิ์ แช่มช้อย
พนักงานจ้างเหมา
คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย


นายเอกชัย ช่างดี
พนักงานจ้างเหมา
คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย


นายทองอิน ช่วยบุญ
พนักงานจ้างเหมาดูแลสถานที่กำจัดขยะ


นายรัชชานนท์ รอดกล่อม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-275-0060